درباره من

تجربه من نشان می دهد بزرگترین مشکل شرکت ها فروش است.شرکت ها نمی فروشند چون تحلیل درستی از بازار هدف خود ندارند و گاهی حتی بازار هدف مشخص ندارند و آنجا که به آن آگاهی دارند رقبا را نمی شناسند و یا تحلیلی از رفتار رقبا ندارند.

اما اکثرا نمی‌فروشند چون به اصطلاح بازار نیست، کار کساد است. اما آیا برای همه کساد است؟ یا در همین بازار کساد برخی به خوبی کاسب هستند؟

همینطور شرکت ها نمی فروشند چون بازاریاب ندارند و تازه وقتی می گوییم بازاریاب ندارید می گویند ما چند نفر ویزیتور داریم!

آنهایی که بازاریاب دارند نیروی فروش و بازاریابشان با هم کنار نمی آیند چون نیروی منابع انسانی ایشان فوق لیسانس رشته های مالی است!

جالب آن است که مدیر منابع انسانی برخی از شرکت ها مدیریت سازمانی خوانده یا تجربه مفید دارد اما برند ندارند! و حتی گاهی استانداردی از برند هم ندارند! و اما آنها که برند بوک دارند و در این زمینه حرفه ای عمل کرده اند مدیر دیجیتال مارکتینگ ایشان یک اکانت منیجر است که چون اخلاقش خوب بوده! یا فامیل مدیریت بوده است! به این سمت رسیده و ارتقا شغلی یافته و کاری را انجام میدهد که هیچ چیز از آن نمیداند. عده ایی اما همه چیز دارند حتی دیجیتال مارکتر خوب اما مدیران عامل خوبی نیستند زیرا تمام امکانات برای آنها فراهم است ولی نمی توانند سازماندهی کنند و اصطلاحا کار را به سرانجام برسانند.

نهایتا بشنوید از آنانکه مدیر عاملان کار کشته ای هستند اما مشاوران استراتژیست ندارند که حواسشان به مدیر عامل پر مشغله باشد تا کار حساس مدیریت دقیق انجام شود.

من یک مشاور استراتژیک هستم.