اقامتگاه خانه سدریک

هتل اسکوات سدریک حاصل و نتیجه چند پژوهش علمی و الگوبرداری از طریق مشاهدۀ نمونه های مختلف در خارج از کشور است.

هتل اسکوات نوعی اقامتگاه است. در واقع هتل اسکوات خانه و ساختمانی است که با هزینۀ منطقی در عین حال کیفیت بالایی از زندگی را ارائه می‌دهد.
در هتل اسکوات سدریک اتاق‌ها اختصاصی اند و فضای اشتراکی و سالن کار داریم.
همچنین رویدادهایی در زمینه‌های هنر و سرگرمی، کار و کسب، روانشناسی و ارتباطات، محیط زیست و گردشگری برگزار می‌گردد.