کسب و کارهای من

گروه سینمایی لومیر

لومیر بر آن است که با به کارگیری ظرفیت های فرهنگی و هنری موجود در کشور به تولید فیلم و محصولات سینمایی در انواع سبک ها و ژانر…

مشاهده پروژه

خانه سدریک

هتل اسکوات سدریک حاصل و نتیجه چند پژوهش علمی و الگوبرداری از طریق مشاهدۀ نمونه های مختلف در خارج از کشور است…

مشاهده پروژه